User account

Enter your Apartments Split Croatia – Private Accommodation username.
Enter the password that accompanies your username.

UPUTE VLASNICIMA ZA AŽURIRANJE KALENDARA

1.  Prijavite se klikom na link VLASNICI u glavnom izborniku sitea i odaberite opciju KALENDAR.

2. U polje Username upišite svoje korisničko ime koje ste dobli na korištenje te pripadajuću šifru u polje Password.

3. Imate mogućnost izmjene kalendara samo za svoju jedinicu (apartman). Vratite se na početnu stranicu klikom na link APARTMENTS SPLIT u glavnom izborniku na vrhu stranice .

4.Sa desne strane  će se pojaviti link sa imenom Vaseg apartmana  I samo kliknite na njega.

4. Nakon klika na svoj apartman, na dnu stranice kliknite na EDIT koji se nalazi ispod kalendara.

5. Pojavljuje se prozorčić gdje možete mijenjati 3 stanja/opcije kalendara: Pending, Available, Fully booked. Za popunjavanje rezerviranosti apartmana najbitnija je  Fully booked opcija.

6. Za označavanje rezervacija prvo odaberite Fully booked opciju.

7. Nakon toga odaberite datum rezervacije koju želite označiti kao rezerviranu/prodanu -  kliknite prvo na početni datum rezervacije te drugim klikom označite datum kraja rezervacije.

8. Nakon što ste napravili potrebne izmjene kliknete na SAVE opciju na dnu stranice i Vaše promjene će biti spremljene.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili iz nekog razloga niste u mogućnosti napraviti izmjene kontaktirajte nas na info@apartments-split.com.